Manifest EEGG.gallery v1.0

EEGG = ROR + NFT

© 2022 https://manifest.eegg.gallery
eegg.gallery, peperafaj.cz,
0xee54e45ec1cda5a4d9e837ff3b4310721140da30
Datum vzniku idee: 2022-01-04

 1. Účastníci Projektu EEGG.gallery se zavazují k dodržování tohoto Manifestu
 2. Účastníci Projektu EEGG.gallery berou na vědomí, že vznikla speciální forma vlastnictví hmotné a nehmotné věci současně. Tuto formu vlastnictví nazýváme EEGG.
 3. Základní ideou Projektu EEGG.gallery je obchodování s EEGG a to formou blockchainové sítě NFT.
 4. Základní webovou stránkou Projektu EEGG.gallery je https://www.eegg.gallery, kde se Účastníci registrují.
 5. EGG se skládá z hmotného díla ROR (real object of reality) umístěného kdekoliv a jedné jediné digitální podoby díla NFT (non fungible token). ROR je vytvořen Autorem.
 6. Majitel NFT je zároveň majitelem ROR a tím i EEGG.
 7. Každé EEGG má svou webovou stránku. Adresa je uvedena v podobě URL (http://eegg.gallery/id_eeggs) a to buď textem nebo QR kódem. URL je uvedeno na ROR.
 8. ROR je nezávislé na místě pobytu Majitele.
 9. ROR může být kdekoliv a kdykoliv vystavováno Vystavovatelem, aniž by Majitel musel být informován. Vystavovatel musí na webové stránce EEGG uvést místo lokalizace ROR.
 10. Autor může projevit nesouhlas s vystavením ROR v místě, které není v souladu s jeho přesvědčením.
 11. Majitel EEGG má právo převzít fyzické vlastnictví ROR, pokud uhradí nutné náklady Vystavovateli.
 12. Zájemce o koupi EEGG nabídne zakoupit NFT od Majitele EEGG prostřednictvím webové stránky EEGG.
 13. Majiteli, Autorovi a EEGG.gallery vzniká nárok na Provizi, která je definovaná při vzniku EEGG.
 14. Fyzickým zničením ROR není vlastnictví NFT zpochybněno.
 15. Tento Manifest musí být viditelně umístěn na ROR.
 16. Pojmy: Autor, Majitel, Zájemce, Vystavovatel, Účastník, Provize, EEGG.gallery, Tržiště, Projekt.